Page 3 - 172100290 Janssen casopis_3_17.indd
P. 3
             Kosmetickou značku JANSSEN COSMETICS a inspira: cosmetics, zastupuje pro Českou a Slovenskou republiku od prosince 1998 rma CHRISTOPH TRADE s.r.o., se sídlem ve Znojmě. Přípravky výše uvedené PROFESIONÁLNÍ značky jsou distribuovány výhradně
do kosmetických studií. Cíleně řeší všechny potřeby při pěstění obličeje i těla a jsou dodávány jak v kabinetním, tak i v prodejním balení.
Od počátku se rma věnuje pravidelnému vzdělávání začínajících kosmetiček, i stálých odběratelek. Bezplatná školení probíhají ve školicím středisku v sídle rmy
a dvakrát do roka v jednotlivých regionech obou republik. Čtyřikrát do roka vychází Janssen cosmetics časopis, který je dalším krokem ke zlepšení spolupráce.
Pečlivě vyhodnocujeme připomínky a přání našich odběratelů a snažíme se budovat spolupráci na vzájemné komunikaci, důvěře a korektnosti.
Tým Janssen cosmetics
Emil Christoph jednatel
Bohumila Christophová školící kosmetička, soudní znalec
v roce 2014 jsme dokončili vzdělávání
s certifikátem CIBTAC
                            JANSSEN COSMETICS 1
                    1   2   3   4   5